Dzieje kultury szlacheckiej w Polsce sięgają niemal każdej dziedziny życia… i śmierci! Sarmatyzm odcisnął swoje piętno nie tylko na życiu doczesnym, ale także tym, które miało czekać na szlachcica w zaświatach. Znaczący wpływ religii chrześcijańskiej, szczególnie katolicyzmu wraz z rozwojem wspomnianej szlacheckiej kultury zogniskowały bujnym rozwojem form celebracji poszczególnych świąt oraz wydarzeń o charakterze rodzinnym. Duży nacisk kładziono zarówno na wyraziste i „barokowe” w swojej wymowie uroczystości chrzcin czy ślubów, ale równie wielki wkład w polską tradycję wniosły słynne szlacheckie pogrzeby. Zawierały one w sobie bogatą symbolikę, nie zawsze łatwą w odczytaniu dla współcześnie żyjących, składały się też z mnóstwa elementów, które dzisiaj nie mają racji bytu podczas uroczystości funeralnych.

Wspomniana tematyka nawiązuje w sposób oczywisty do zbliżającej się 348. rocznicy upadku Kamieńca Podolskiego, przypadającej na 26 sierpnia, która doprowadziła do podpisania niekorzystnego traktatu w Buczaczu w 1672 r. Wtedy też zginęła jedna z najsłynniejszych postaci związanych z wojnami II poł. XVII wieku – Jerzy Wołodyjowski. Szczególnie dużo miejsca jego osobie poświęcił nasz noblista - Henryk Sienkiewicz, który umieścił go w swojej słynnej Trylogii.

Wołodyjowski równie mocno związany jest z Chęcinami, ponieważ… tu właśnie nastąpił jego kres! Jak to możliwe? Tego będzie można dowiedzieć się z serii wykładów, które w najbliższy weekend odbędą się w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach (ul. Małogoska 7) w godzinach 12:00 i 14:00. Kustosz historii przybliży w ciekawy sposób zarówno wydarzenia, które miały miejsce w trakcie wojny polsko-tureckiej z lat 70-tych XVII wieku oraz sposoby celebracji pogrzebów szlacheckich w dawnej Polsce. Będzie można poznać tradycje i zwyczaje funeralne, dowiedzieć się dlaczego niektórzy mieli aż dwa pogrzeby, a także dlaczego trumienne portrety kojarzą się właśnie z naszym krajem.

Serdecznie zapraszamy!

Kres życia Pana Wołodyjowskiego – Weekend z Trylogią w Niemczówce

20 sierpnia 2020
Media Społecznościowe
Zabytkowa Kamienica "Niemczówka"

tel. +48 41 315 18 29

e-mail: zwiedzanie@niemczowka.pl

ul. Małogoska 7

26-060 Chęciny

W budynku "Niemczówki" znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można zaczerpnąć informacji dotyczących miasteczka i gminy Chęciny jak i Regionu Świętokrzyskiego!

www.cit.checiny.pl

Centrum Informacji Turystycznej Chęciny