Media Społecznościowe
Zabytkowa Kamienica "Niemczówka"

tel. +48 41 315 18 29

e-mail: zwiedzanie@niemczowka.pl

ul. Małogoska 7

26-060 Chęciny

W budynku "Niemczówki" znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można zaczerpnąć informacji dotyczących miasteczka i gminy Chęciny jak i Regionu Świętokrzyskiego!

www.cit.checiny.pl

Centrum Informacji Turystycznej Chęciny

 

Perspektywa od strony sieni przejazdowej na ul. Małogoską. Drzwi wejściowe.

Powyżej - lata 70/80 XX w.

Poniżej - 2020 r.

 

Perspektywa od strony ul. Małogoskiej - okolice dawnego budynku straży pożarnej.

Powyżej - 1954 r.

Poniżej - 2020 r.

 

"Niemczówka" na starej fotografii!

30 października 2020