Media Społecznościowe
Zabytkowa Kamienica "Niemczówka"

tel. +48 41 315 18 29

e-mail: zwiedzanie@niemczowka.pl

ul. Małogoska 7

26-060 Chęciny

W budynku "Niemczówki" znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można zaczerpnąć informacji dotyczących miasteczka i gminy Chęciny jak i Regionu Świętokrzyskiego!

www.cit.checiny.pl

Centrum Informacji Turystycznej Chęciny

Ważne! Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Chęciny należą do powiatu kieleckiego, dlatego też zostajemy objęci strefą czerwoną.

Zabytkowa kamienica "Niemczówka" wraz z Zamkiem Królewskim w Chęcinach pozostają jednak otwarte. Jak dotychczas zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami, pamiętaniu o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa. Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie.

 

 

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

 

Niemczówka pozostaje otwarta

10 października 2020